Algorithmic Societies és una iniciativa oberta que explora, discuteix i promou la responsabilitat dels sistemes d’intel·ligència artificial (IA) i algorítmics en les societats.

Fem servir teories feministes i queer per abordar els principis d’empatia, pluralitat i contrastabilitat en la investigació i desenvolupament de IA. Impulsem pràctiques participatives per facilitar la interacció i l’intercanvi de coneixement mutu. L’objectiu és establir xarxes de col·laboracions, eines i, en última instància, establir un camí cap a la pluralitat en l’agenda de IA.


Les múltiples raons…

Perquè no hi ha solucions tecnològiques per a problemes socials perversos, hem de resoldre els conflictes socials i pensar tecnologies junts.

Perquè les tecnologies que tenim són resultat de les relacions de poder i també ho són els seus efectes.

Perquè quan la discriminació s’ofusca algorítmicament, s’institucionalitza sistemàticament.

Perquè hem de preguntar, útil per quin propòsit i per a qui.

Perquè no existeix un concepte de “bo” universalment acordat, hem de considerar totes les veus.

Perquè els discursos de diversitat no són suficients per a resoldre la discriminació i el dany, la diversitat pot ser institucionalitzada, defectuosa i esbiaixada.

Perquè les narratives de diversitat poden evitar la real representació i distribució del poder entre totes les comunitats.

Involucrem a les comunitats afectades amb investigadors i desenvolupadors de IA per reflexionar i impulsar la col·laboració per abordar problemes socials associats a la governança algorísmica i de dades.

Cóm ho fem?

Divulgar

Generem continguts que ajuden a entendre l’univers de la Intel·ligència Artificial, apropant el coneixement científic i tècnic a totes les persones.

Conectar

Acostem a expertes i experts a compartir la seva experiència en aquests àmbits per connectar-se amb les comunitats afectades.

Sensibilitzar

Realitzem tallers per pensar sobre justícia algorísmica, com ens afecten els algoritmes en el nostre dia a dia i de quina manera ens posicionem davant d’ells.


Tens dubtes, propostes o suggeriments? ¡Xerrem!